رزومه

رزومه جشنواره ها و پروژه های انجام شده توسط شرکت ایما نقشینه آذر

سال برگزاری

عنوان

2018 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی
2018 هفدهمین نمایشگاه بین المللی مدیکال
2017 فیلم مستند هلدینگ فناپ (بانک پاسارگاد)
2017 فیلم مستند شرکت سرمایه گذاری هلدینگ غدیر
2016 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی ایران-تبریزهلث
2016 شانزدهیمن نمایشگاه بین المللی مدیکال
2015 نهمین کنگره بین المللی قلب وعروق خاورمیانه – ترکیه
2014 هشتمین کنگره بین المللی قلب وعروق خاورمیانه – ترکیه
2015 چهارمین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب ایران
2015 هشتمین کنگره بین المللی استروک ایران
2015 دوازدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی ایران – شیراز
2014 سومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب ایران
2014 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی ایران- تبریز
2014 ششمین نمایشگاه صنعت آب وبرق ومخابرات ایران
2013 ششمین کنگره بین المللی استروک ایران
2013 بیست ویکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی وفارماکولوژی ایران
2013 ساخت وتولید انیمیشن های سه بعدی پروژه آیسان
2012 اولین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب ایران
2012 جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه جامع علمی کاربردی
2011 کنگره بین المللی ام اس ایران
2011 سومین کنگره بین المللی باروری وناباروری ایران
2011 کنگره بین المللی تازه های عفونی کودکان
2011 ساخت فیلم مستند هلال احمر
2011 اولین همایش جهانی علم وکاراته
2011 جشنواره المپیک دانش آموزان
2011 جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی
2011 جشنواره علی اکبر- روز جوان
2010 اولین نمایشگاه بنیاد نخبگان
2008 جشنواره شصتمین سال تاسیس دانشکده پزشکی ایران
2008 ساخت فیلم مستند
2007 اولین جشنواره شکوفه های نارس ایران
2006 کنگره بین المللی طب هسته ای و تصویر برداری مولکولی – ایران
2005 دومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب ایران