تولید تیزر تبلیغاتی،فیلم مستند و انیمیشن

Project details

  • Date

     اسفند 3, 1394

شرکت ایمانقشینه به پشتوانۀ نخبگان هنــری خود در زمینه هـــای نویسندگی ، کارگـردانی، تدوین، موسیقــی و صدا و …. و با کمک امکانات و تجهیزات فنی پیشرفته، امکان ارائۀ انواع محصولات تصویـری با کیفیت مناسب را دارد.

برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :
تولید انواع تیـزرهای تبلیغاتـی
فیلم سـازی
انیمیشن‌
تولید فیلم هـای صنعتـی