نوین مانیتورینگ -پخش صدا و سیما

Project details

  • Date

     اسفند 3, 1394

صاحبان برندها به ویژه در بازارهای رقابتی سرمایه، منابع مالی زیادی را صرف تبلیغات تلویزیونی می کنند. مدیران و کارشناسان متخصص حوزه تبلیغات و روابط عمومی که مسئولیت مدیریت بر این مخارج دارند برای مدیریت موثر بر این فعالیت تبلیغاتی گران احتیاج به اطلاعات دقیقی از عملکرد خود و سایر رقبا در این حوزه دارند.